3. Nesil Bağımlılık Araştırma Ofisi

Günümüzde bilgi iletişim ve teknoloji çağının giderek gelişmesiyle birlikte toplumda teknolojiye artan ilgiyle beraber bir 3üncü nesil olan teknoloji bağımlılığı ortaya çıkmaktadır. Gün geçtikçe toplumumuzu olumsuz yönde etkileyen teknoloji bağımlılığını bedensel ve özellikle ruhsal depresyon gibi çeşitlik hastalıklara yol açmaktadır. Bu sorunlara cevaben toplumda teknolojinin yetkin kullanımı için tedbirler almaya ve sorunların köklü çözümlerine ulaşmayı hedeflemektedir.