Gelir Adetsizliği Ofisi

Ülkemiz ve dünyada süregelen kapitalist sömürü düzeni çatlaklarını hissettirmeye başlamıştır. İngiliz yardım kuruluşu OXFAM, küresel gelir adaletsizliğinin 2017’de arttığını ifade ederek yaratılan küresel servetin %82’lik bölümünün %1’lik kesimin cebine gittiğini açıklamıştır. Öte yandan şuanki konjonktürde Türkiye’de en zengin %20 ile en fakir %20’lik nüfus arasında 7,7 kat far vardır.  Gelir Adaletsizliği Ofisi; devletimizin ,insanlığın selameti  ve refahı için bu vahşi ekonomik düzeni bitirecek sisteme ön ayak olacak projeleri üretmeyi amaçlar.