Hava Kirliği Ofisi

Toplumdaki tüm canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve maddi ve manevi psikolojik gibi sıkıntılar meydana getiren, havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunlaşmasına hava kirliliği denir. Havada katı sıvı gaz yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına, toplumun işleyişine ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunmasıdır. Sağlık Örgütü’ne göre, büyük şehirlerde yaşayanların yüzde 80’i hava kirliliği limitlerini aşan bir havayı soluyor. Günümüzde artan sanayileşme ve sanayi bacalarındaki alınan tedbirlerin yetersizliği en başta gelmektedir. Araçlardaki egzoz emisyonuna ve havaya salınan tüm gazlar toplumu hava kirliliğine maruz bırakmaktadır. Bunun gibi sorunların tüm ekolojik sisteme ve toplum hayatına gelecekte yapacağı olumsuz etkileri en küçük hale getirmek için çözümler araştırır ve gelecek için tedbirler almayı hedefler.