DERNEK HAKKINDA

Yeni Toplum Kurucuları,
Hukuk, toplum politikaları, sağlık politikaları, sanat, psikoloji, dil ve edebiyat, tarım, ekonomi gibi İnsanı ve toplumu ilgilendiren tüm branşlarda çalışmalar yapar.
Gençlerin katılımıyla bilimsel içerikli panel, sempozyum ve çalıştaylarla üst düzey tartışma ortamları hazırlar, yeni ve alternatif düşünceler üretir.
Çok boyutlu inter-disipliner bakış açısıyla, ülkemiz başta olmak üzere dünyadaki sosyal sorunlara yönelik stratejiler geliştirir. Nihai ürünlerini toplumun hizmetine sunar.
Derneğimiz toplumdaki ihtiyaçların tespitinde, projelendirilmesinde ve kalıcı çözümler ortaya konulmasında entelektüel bir aktör olarak kısa vadede önemli bir yere sahip olmayı kendisine misyon edinmiştir.
Ülkemiz toplumunun ve tüm insanlığın sorunlarını kendisine dert edinmiş, düşünsel derinliğe ve entellektüel donanıma sahip bireylerin seçkin akademisyen ve fikir insanlarının rehberliğinde yetişmesine destek olur.
Derneğimizde farklı görüş ve düşüncelerin oluşturduğu sinerji, mükemmel ekip çalışması ile birleşerek özgün yaklaşımların ve politikaların meydana gelmesini sağlar.
Derneğimiz, Muhtelif tenkit ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendirir. Daha iyiyi ve daha güzeli hedefleyen tüm fikirleri destekler, projelendirir.

Olaylara geniş bir perspeftiften bakarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri analiz eder ve raporlaştırır. Hazırlanan raporlar ışığında, ihtiyaçlara binaen tasarı, plan ve politikalar geliştirerek genç kadrolarının çağın ilerisinde bir vizyona ulaşmasını sağlar.
Çok yönlü proje ve politikaları saydam kurumsal yapısı gereği karar alıcı kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşarak somut toplumsal faydanın temin edilmesini sağlar
Ülkemizin ulusal gücünü maksimum düzeye ulaştırmak ve bu gücün rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamak noktasında karar alıcı mekanizmalara önerilerde bulunur.
Dünyayı fikirlerin imar edeceğine ve bilginin dönüştürücü kuvvetinin toplumsal sorunları düzelteceğine inanıyoruz.
Siyasi partilerin etkilerinden uzak özgür ve kurumsal yapısıyla belli kesimlerin özel ihtiyaçlarını projelendirmek yerine, ürettiğimiz politikalar ile ulusal ve uluslararası boyutta etki oluşturmayı hedefliyoruz.
İnsani değer ve ölçülerin yerleştiği; adalet, onur ve insan hakları olgularının yüceltildiği yeni bir toplumun öncüsü ve kurucusu olmayı, hukuka ve yüksek etik standartlara bağlı kalarak, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürütmeyi kendimize en temel görev olarak kabul ediyoruz.
Çünkü Dünyayı değiştirmek istiyoruz.