Yetkin Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleğinin Yapılandırılması Ofisi (eğitim politikaları ofisi)

21. yüzyıl dünyasında bireylerin sahip olması gereken niteliklerin giderek farklılaştığı ve zenginleştiği dönemde, bu niteliklerin kazandırılmasında en önemli rolü üstlenen öğretmenlerin, gerek bireysel gerek geleceğin toplumuna etki edecek öğrenciler üzerinde büyük bir değeri vardır. Bu değer doğrultusunda öğretmenlik görevinde yetkinlik ve etkin bir rol model öğretmen profili oluşturmak, alternatif eğitim teknikleri ile öğretmenlik mesleğinin gelecek toplumlarda da değerini ve önemini korumasını hedefleyen ofisimizde, öğretmenlere yönelik toplumsal beklentilerin, yetkin bir öğretmenin bütün özellikleri ile tanımlanmasını ve bu tanımın günümüz ve gelecek öğretmenlerine entegrasyonunu temel hedef almaktadır.