Kulis Ankara TV Programına Konuk Olduk

Derneğimiz Genel Başkanı Enes Malik SARAN, Kanal 42 de yayınlanan Kulis Ankara programına konuk oldular.  Kulis Ankara programında kendilerine yönetilen soruları cevaplayan Saran, derneğimizin kuruluş aşamasını ve hangi ihtiyaçlar doğrultusunda kurulduğunu ifade ettiler. Güncel ve gelecek çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulunan  genel başkanımız, toplum ve düşüncelere dair Yeni Toplum Kurucuları’nın rolü üzerine fikirlerini ifade ettiler. Geleceğin en büyük yatırımı ve enerjisi olan gençleri mihenk taşı olarak tanımlayan Saran geleceğin daha kaliteli ve insanlığa faydalı işleri hedefleyen  çalışmalar da, genç kadroları ile Yeni Toplum Kurucuları Derneği’nin büyük bir sorumluluk aldığını ifade ettiler. Gelecek nesillerin daha aktif ve bilginin değerinin dünyaya yön verecek iki önemli unsur olduğunu ifade eden Saran, dünyayı fikirlerin yöneteceğine ve bilginin dönüştürücü gücünün toplumsal sorunları düzelteceğine inandığını ifade ettiler.

Özellikle derneğimizin hedef çalışmalarına yönelik bilgilendirmelerde bulunan Saran; derneğimiz genç bireyler ile alanında uzman bilirkişilerin bir araya gelerek sempozyum, panel ve planlamalara öncülük ve imkân sunmak gayesinde olduğunu ifade ettiler. Bu çalışmaları yaparken hem gençlerin kendilerini geliştirmelerine imkân sunmayı hem de insanlığa kalıcı eserler bırakmayı şimdiden başlamaları gerektiğini ifade eden Saran, bu bağlamda gençlere de büyük bir rol düştüğünü ifade ettiler.

Gençlerin Türkiye geleceğinde önemli bir yere ve söz sahibi bir konuma erişeceğini ifade eden Saran, gençlerin gerçek gündemden uzak kaldıklarını, güncel gündem ve aktüel siyaset ile meşgul olan gençlerin 20 yıl sonrasına hazır olup olmadıkları hususunda endişelerini ifade ettiler.  Dernek olarak hedeflerimizde gençlerimizin 10 yıl sonrasında dahi devletin önemli kademelerinde yer alabilecek bilgi ve donanıma sahip bireyler olmasına aracı olmak istediklerini söylediler. Lakin bu çalışmaları gizlilik esasına göre değil, yürütülen çalışmaları kamuya açık bir şekilde yapılması gerektiğini, derneğimizin de yaptığı bütün çalışmaları bu sebepten ötürü kamuya açık şekilde sunduğunu ifade ettiler. Yaptığımız çalışma ve projeleri devletin ilgili bakanlık ve komisyonlarına ilettikten sonra alışılmış geri dönütler yerine, insanlığı ve insanlığın problemlerini dert edinmiş gençlerin kendilerini geliştirmek ve tecrübe sahibi olmalarını hedeflediklerini belirttiler. Oluşturulan plan ve projelerin günümüz politikasında yer edinmese dahi bu tür durumlardaki kazanımın tecrübe olduğunu ve gelecek süreçlerde daha iyi çalışmalar için bir önsezi olduğunu ifade ettiler.

Toplum menfaatini, bireysel menfaatten üstün tuttuğumuzu ve bunun günümüz dünyasında birçok toplumlarda yer dahi edinememişken, bu hususta dertli olan bireylerle beraber çalışmayı hedeflediğimizi ifade eden Saran, toplumun ufak dahi olsa bir kısmına bunu aşılayabilmenin gelecekte  kilometrelerce ötedeki bireylerin dertleri için dahi çözüm bulma arayışında değerli olduğunu ifade ettiler.

Toplumsal sorunlardan uzaklaşmanın en önemli sebebinin tek tipleşme olduğunu, günümüz dünyasında birçok toplumun tek tip olmasına yöneldiğini ve bunun temeline inildiğinde sanayi devrimi ile toplumların tek tip olmaya çalışmasının birçok sorunu da peşi sıra getirdiğini ifade ettiler.