Basında Etik Ofisi ( Basın ve Medya Ofisi)

Toplumsal bir bağlamda davranışı düzenleyen ve neyin uygun ya da uygunsuz, izin verilir ya da verilmez, doğru ya da yanlış olduğu perspektifinden hareketle bir değerler, ilkeler ve kurallar bütünü olan etik kavramı basın ürünlerinde de önemli bir yere sahiptir. Basın da medya üreticilerinin etik kararlara uygunluğu kadar medya tüketicilerinin de, sunulan içerikler de neyin etik neyin etik olmadığına karar verebilmeleri bağlamında içerik ve kurallar bütünü oluşturmayı hedefleyen ofisimiz, basında etik kavramının yanı sıra makro-etik sorunlar üzerinde de çözüm ve öneriler ürünler sunmayı hedeflemektedir.